B E S I M C H E

JIDDISCH ENSEMBLE

HOME

WELKOM OP ONZE WEBSITE
 
Jiddisch Ensemble Besimche, ('besimche' is Jiddisch voor 'plezier') bestaat sinds januari 2000. Deze groep enthousiaste vocalisten, brengen met veel gevoel een alsmaar groeiende selectie uit de enorme Joodse cultuurschat ten gehore. 
Zowel zonder als met instrumentale begeleiding vertolken zij de liederen in meerstemmige zettingen, gearrangeerd door opera- en concertzangeres Joyce Hoohenkerk-Stroom, die dit ensemble dirigeert en  heeft opgericht, samen met mr.Tom Boekman, die tevens als bas meezingt en alle jiddische vertalingen verzorgt in de programmaboekjes. 

 EEN CONCERT MET BESIMCHE

leidt u van zachte weemoed naar grote extase, van diepe droevenis naar uitgelaten vrolijkheid, en van intens religieuze gevoelens naar spot en lichtzinnigheid.  

Deze gevoelens houden verband met culturele variëteiten en invloeden van de landen waarin de Joden zich soms tijdelijk, maar ook blijvend vestigden. Zie: (Diaspora)  

Zowel de sefardische als de jiddische liederen geven een gevarieerd beeld van het Joodse leven van alledag, naast de veelal meer religieuze en diepzinnige hebreeuwse liederen.

WIJ HEBBEN EVENTUEEL PLAATS VOOR

1 eerste sopraan en
1 eerste tenor 

Heeft u interesse om  bij ons te komen zingen, of speelt u gitaar, klarinet, dwarsfluit, accordeon of een ander instrument:
 
Neem dan contact met ons op via Email: 

Repetities: dinsdags van 20.00-22.30 uur